Team

Wij werken met een team van enthousiaste vakmensen. De meeste werknemers hebben de vakopleiding-bouw binnen ons bedrijf genoten en zijn al jaren onze onmisbare krachten.
Zo hebben wij van meerdere werknemers afscheid mogen nemen die 40 tot 50 jaar binnen
ons bedrijf werkzaam zijn geweest!

 

 

Kantoor
 • Richard Bootsma
 • Rintsje de Boer
 • Ronald van der Meulen
 • Edwin van der Kamp
 • Pieter Kamstra
 • Karin Bootsma
Werkplaats
 • Sjoerd van der Ploeg
 • Rick Bootsma (vakantie hulp)
 • Jitze Miedema (vakantie hulp)
Bouwplaats
 • Niels van den Berg
 • Peter Bootsma
 • Hedzer Fennema
 • Auke Huistra
 • Yke Jongbloed
 • Sjoerd Lantinga
 • Jan Sikkema
 • Marvin Slofstra
 • Joël Stolte
 • Tjeerd Terluin
 • Guus Terpstra
 • Peter Walstra
 • Tinus van der Weide
 • Klaas van Wijngaarden
 • Hein Wijnia
 • Pieter Winia
 • Rico Wouda