Team

Wij werken met een team van enthousiaste vakmensen. De meeste werknemers hebben de vakopleiding-bouw binnen ons bedrijf genoten en zijn al jaren onze onmisbare krachten.
Zo hebben wij van meerdere werknemers afscheid mogen nemen die 45 tot 50 jaar binnen
ons bedrijf werkzaam zijn geweest!

 

 

Kantoor
 • Richard Bootsma
 • Durk Metzlar
 • Rintsje de Boer
 • Ronald van der Meulen
 • Edwin van der Kamp
 • Karin Bootsma
Werkplaats
 • Sjoerd van der Ploeg
 • Rick Bootsma (zaterdaghulp)
Bouwplaats
 • Hedzer Fennema
 • Siebe Fennema
 • Piet Galama
 • Auke Huistra
 • Tsjebbe Huitema
 • Wijtze Kaastra
 • Sjoerd Lantinga
 • Jan Reitsma
 • Jan Sikkema
 • Marvin Slofstra
 • Joël Stolte
 • Tjeerd Terluin
 • Guus Terpstra
 • Peter Walstra
 • Tinus van der Weide
 • Klaas van Wijngaarden
 • Hein Wijnia