Team

Wij werken met een team van enthousiaste vakmensen. De meeste werknemers hebben de vakopleiding-bouw binnen ons bedrijf genoten en zijn al jaren onze onmisbare krachten.
Zo hebben wij van meerdere werknemers afscheid mogen nemen die 45 tot 50 jaar binnen
ons bedrijf werkzaam zijn geweest!

 

 

Kantoor
 • Richard Bootsma
 • Rintsje de Boer
 • Ronald van der Meulen
 • Edwin van der Kamp
 • Astrid van der Wal
 • Karin Bootsma
Werkplaats
 • Sjoerd van der Ploeg
 • Rick Bootsma (zaterdaghulp)
Bouwplaats
 • Auke Huistra
 • Guus Terpstra
 • Hedzer Fennema
 • Hein Wijnia
 • Jan Sikkema
 • Joël Stolte
 • Klaas van Wijngaarden
 • Peter Walstra
 • Piet Galama
 • Siebe Fennema
 • Sjoerd Lantinga
 • Tinus van der Weide
 • Tjeerd Terluin
 • Tsjebbe Huitema
 • Wijtze Kaastra
 • Jan Reitsma