Privacy statement

Bootsma Bouwbedrijf is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bootsma Bouwbedrijf houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens 
In het kader van onze dienstverlening, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Bootsma Bouwbedrijf vastgelegd. Bootsma Bouwbedrijf gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Bootsma Bouwbedrijf, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden, op de hoogte te houden. Hierbij tracht Bootsma Bouwbedrijf rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Bootsma Bouwbedrijf, dan laten wij uw gegevens hiervoor blokkeren.

Klikgedrag
Op de website van Bootsma Bouwbedrijf worden algemene bezoekgegevens (zonder de bezoekers te identificeren) bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Bootsma Bouwbedrijf haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden, die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Bootsma Bouwbedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.